Retourneren

Retourneren (particuliere aankopen)

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief de bij aankoop betaalde verzendkosten gecrediteerd. Alleen de verzendkosten van het retourneren komen voor uw rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan vamospadel.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@vamospadel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Wilt u een artikel retourneren? Dan vragen wij u het volgende stappenplan aan te houden. Zo kunnen wij uw retour zo soepel mogelijk afhandelen.

 • Meld bij onze klantenservice dat u een artikel retour wilt sturen.
 • U ontvangt via e-mail een bevestiging van uw verzoek.
 • U ontvangt via e-mail instructies over de afhandeling van uw retour.

Uitzonderingen

Let op, de volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:   

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

 • Specials, dat wil zeggen producten die speciaal voor u gemaakt c.q. bedrukt zijn.
 • Artikelen die (ook eenmalig) gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.
 • Artikelen waarvan de beschermfolie is verwijderd.
 • Artikelen waarvan de verpakking beschadigd, beschreven of beplakt is. Het artikel moet als nieuw te verkopen zijn.

Retourneren (zakelijke aankopen)

Wanneer u een artikel of meerdere artikelen wilt retourneren die deel uitmaken van een zakelijke aankoop, dient u dit binnen 14 werkdagen na levering bij ons aan te melden op info@vamospadel.nl met vermelding van uw ordernummer, het artikel, het aantal en de reden van uw retouraanvraag.

Als uw aanvraag is verwerkt ontvangt u via email ons retour adres waar u de goederen heen kunt sturen. U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten voor transport van uw bedrijf naar de webwinkel.

Na ontvangst en inspectie van de goederen zullen wij, indien de artikelen aan alle voorwaarden voldoen, overgaan tot terug storting en/of creditering van het orderbedrag.

Uitzonderingen

Let op, de volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:   

De volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

 • Specials, dat wil zeggen producten die speciaal voor u gemaakt c.q. bedrukt zijn.
 • Artikelen die (ook eenmalig) gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.
 • Artikelen waarvan de verpakking beschadigd, beschreven of beplakt is. Het artikel moet als nieuw te verkopen zijn.
 • artikelen waarvan de beschermfolie is verwijderd.

Belangrijke informatie voor verzenden

 • U dient te zorgen voor een degelijke verzend verpakking zodat de zending onbeschadigd kan worden vervoerd. De verpakking van het artikel is hiervoor niet geschikt aangezien er dan etiketten op geplakt moeten worden.

 Garantie

 1. De Klant dient de geleverde Producten bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Klant na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
  a. of de juiste zaken zijn geleverd;
  b. of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
  c. of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden
 2.  De Klant die Consument is dient gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had kunnen worden, doch uiterlijk binnen een jaar, Schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan de Leverancier. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op de Klant die Onderneming is, met dien verstande dat de betreffende termijn 30 dagen bedraagt.
 3.  De Klant die Onderneming is dient klachten over facturen binnen 30 dagen na factuurdatum Schriftelijk te melden aan de Leverancier.
 4.  Indien de Klant geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten
 5.  Bij Overeenkomsten met Ondernemingen vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van één jaar na aflevering.
 6. Bij Overeenkomsten met Consumenten vervallen alle vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren nadat het gebrek overeenkomstig de voorgaande leden aan Leverancier is gemeld.
 7. Elke aanspraak van de Klant ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien:
  a. de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Leverancier;
  b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten;
  c. Leverancier niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting
 8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Leverancier de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

vamospadel.nl

Penningweg 24, 1827 JM Alkmaar
KvK: 75715295
BTW: NL184921788B01
info@vamospadel.nl